27 Marta, 2023

Prijava

Organizacija People in Need nudi stipendije za izradu MA završnog rada

Međunarodna humanitarna i razvojna organizacija People in Need, u sklopu projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo” podržan od Vlade Češke Republike, nudi dvije stipendije do 3.000 KM po stipendiji za radove na MA završnom radu za akademsku 2022.-2023. godinu.

Poziv je otvoren za studente završne godine postdiplomskog studija na Mašinskom (jedna stipendija) i Ekonomskom fakultetu (jedna stipendija) koji studiraju u Kantonu Sarajevo i imaju stalno prebivalište u KS.

Projekat “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo” implementira People in Need u partnerstvu s međunarodnom kompanijom Dekonta BiH i Kantonalno javnim komunalnim preduzećem “Rad”, uz finansijsku podršku Vlade Češke Republike.

KJKP “Rad” s devet općina u Kantonu Sarajevo učestvuje u realizaciji tog projekta. Planira se unapređenje rada KJKP “Rad”, kao i modernizacija kroz nabavku opreme za uspostavu novih 275 zelenih otoka za sortiranje otpada, kompostera za 2.000 domaćinstava, izgradnje jednog javnog reciklažnog dvorišta, edukacije ključnog osoblja KJKP “Rad”, uspostave efikasnije koordinacije, te jačanje svijesti javnosti o važnosti sortiranja i recikliranja otpada u Kantonu Sarajevo.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.6 miliona konvertibilnih maraka, a implementacija je planirana za period: juli 2021. – decembar 2023. Cilj je doprinijeti poboljšanju upravljanja otpadom unutar Kantona Sarajevo.

Da bi stekao pravo na prijavu za stipendiju, kandidat mora ispuniti uslove, a to je da je podnosilac prijave stekao najmanje 60 ECTS bodova tokom akademske 2021-2022. godine (do 30. septembra 2022.), te da nije ranije primao nikakvu finansijsku podršku za rad na MA završnog rada, niti je u radnom odnosu za vrijeme trajanja stipendije, odnosno u periodu od 12 mjeseci od dana dodjele (tj. isplate) stipendije primaocu, jer stipendija služi kao podrška stalnom radu na MA završnom radu.

Kandidat treba da ima preliminarnu temu završnog rada i pisanu preporuku/podršku od mentora prije prijave. Tema treba da tretira najmanje jednu od oblasti: upravljanje reciklažnim otpadom, efikasan menadžment javnog komunalnog preduzeća (u kontekstu upravljanja reciklažnim otpadom), sistemi upravljanje procijednim vodama deponija; sortiranje, odlaganje, reciklaža reciklažnog otpada te kampanje podizanja svijesti (u kontekstu sortiranja, odlaganja i reciklaže).

Kandidati trebaju poslati svoju elektronsku prijavu do 15. decembra, a odluke o dodjeli stipendija će biti donesene prije kraja kalendarske 2022., nakon čega će se potpisati ugovori i isplatiti kompletan iznos stipendije.

Stipendisti People in Need, koji odbrane završni MA rad u roku od 12 mjeseci, te koji ispune opšte uslove, imat će mogućnost pripravničkog rada u KJKP “Rad”.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i uključite se u našu Viber zajednicu.

Podjeli:

Na pravom putu

Slične vijesti