29 Januara, 2023

Prijava

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE O POČETKU REALIZACIJE PROJEKTA USUDI SE! POKRENI SE!

Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ iz Mostara počinje realizaciju projekta Usudi se! Pokreni se! Projekat ima za cilj doprinijeti educiranju učesnica o svim oblicima rodno zasnovanog nasilja ali i poticanje učenica na aktivno uključivanje u procese zagovaranja i  odlučivanja na lokalnom nivou kako bi umrežavanjem i funkcionalnim povezivanjem u svojim mjesnim zajednicama postale i prepoznate nositeljke i braniteljke prava žena. Projektom će biti obuhvaćeno direktno trideset (30) žena iz različitih mjesnih zajednica Grada Mostara. Jednodnevne  interaktivne, inovativne, edukativne radionice, a koje će biti pripremljene sa dvije tematske cjeline, sa drugačijim pristupom grupnom i individualnom radu, će omogućiti jačanje samopouzdanja učesnica kroz informiranje o ženskim ljudskim pravima, feminizmu, aktivizmu, prevenciji nasilja, mehanizmima sa ostvarivanje i zaštitu ženskih prava, postavljanju pozitivnih granica u svakodnevnim privatnim i poslovnim odnosima. Također, učesnice će tokom radionica biti u mogućnosti da se osnaže za buduću ulogu, kao i da budu osnažene za sprovođenje inicijativa koje će unaprijediti njihov položaj i kao i položaj žena iz njihovih mjesnih zajednica.

Važno je istaknuti da je u toku projekta planirano održavanje i panel diskusija u cilju predstavljanja  problema sa kojima se žene susreću ali i o važnosti funkcioniranja Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći HNK.

Ovaj projekat se realizuje u okviru projekta “Razvoj programa obuke za članove/članice opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini“ (2021-2022) koji finansira Evropska Unija u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), a implementiraju ga Udruženje građana Nešto Više i Amica Educa u saradnji sa Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centar Vlade RS.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i uključite se u našu Viber zajednicu.

Podjeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Na pravom putu

Slične vijesti