28 Septembra, 2022

Prijava

Komisije za izbor korisnika poticajnih sredstava po Javnom pozivu za podnošenje prijava za Program “Podrška mladima za pokretanje start up poslovnih subjekata”

Rješenje o imenovanju komisije za izbor korisnika poticajnih sredstava po Javnom pozivu za podnošenje prijava za Program “Podrška mladima za pokretanje start up poslovnih subjekata”.

Imenuje se Komisija za izbor korisnika poticajnih sredstava po Javnom pozivu za podnošenje prijava za program “Podrška mladima za pokretanje start up subjekata”, broj 07-04-11- 25721/22 od 01.07.2022. godine u sastavu:

1. Prof. dr. Kasim Tatić, vanjski saradnik iz reda akademske zajednice, predsjednik;

2. Zlatko Sejmenović, dipl. ecc., vanjski saradnik iz reda poslovne zajednice, član;

3. Bruno Vištica, dipl. ecc., Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, član;

4. Dr. sci. Zlatan Mujak, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, član; i

5. Nermina Hodžić, dipl. ing. maš., Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, član.

Za lice koje će obavljati administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije imenuje se Hasena Proho, dipl. ecc., državni službenik u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo.

Zadaci Komisije su da, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/21) i na osnovu propisanih kriterija iz Javnog poziva za podnošenje prijava za program “Podrška mladima za pokretanje start up poslovnih subjekata”, broj 07-04-11-25721/22 od 01.07.2022. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv), obavi sve potrebne aktivnosti i sačini prijedlog korisnika poticajnih sredstava sa prijedlogom iznosa poticajnih sredstava po Javnom pozivu.

Komisija je u svom radu odgovorna za primjenu svih pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na dodjelu finansijskih sredstava poticaja.

Prije početka rada Komisije, predsjednik i članovi Komisije iz tačke I ovog Rješenja i lice koje obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije iz tačke I ovog Rješenja, potpisuju izjavu o nepristrasnosti, povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, odnosno da su upoznati sa obavezom da tokom cijelog postupka rada u Komisiji su dužni prijaviti mogući sukob interesa i tražiti isključenje iz rada Komisije.

Komisija je na svojoj konstituirajućoj sjednici dužna sačiniti i donijeti Poslovnik o radu Komisije, te dalji svoj rad obavljati u skladu sa Poslovnikom.

Po završetku zadataka iz tačke II ovog Rješenja, Komisija je dužna sačiniti Izvještaj o radu, koji uključuje prijedlog korisnika poticajnih sredstava sa prijedlogom iznosa poticajnih sredstava po Javnom pozivu i isti dostaviti ministru Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, najkasnije do 01.09.2022. godine.

Komisija će zadatke iz tačke II ovog Rješenja obavljati izvan radnog vremena, a visina naknade za rad Komisije bit će utvrđena posebnim rješenjem ministra Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i uključite se u našu Viber zajednicu.

Podjeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Na pravom putu

Slične vijesti