29 Novembra, 2023

Prijava

Hota – Muminović: Poboljšati ćemo odgojno – obrazovni proces

Ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović kazala je da su  tokom pregovora od 13. juna do 14. jula ove godine, Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo sa Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, postignuta mnoga poboljšanja radničkih prava u odnosu na važeći Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Kako se navodi u saopćenju za javnost, preciznije i povoljnije su uređena prava kod privremenih i povremenih poslova, plate za pripravnike, sistematskih pregleda, prekovremenog rada, periodičnih povišica, naknada, godišnjeg odmora i druga prava.

– Kad se radi o članu koji se odnosi na koeficijente za isplatu plaće, ponudili smo povećanje plate za sedam posto. Napominjemo da je početkom ove godine dato i povećanje od pet posto, što bi ukupno za ovu kalendarsku godinu iznosilo 12 posto. Isto povećanje već se primjenjuje za djelatnost predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo i to od 1. maja 2022. godine, te smo ponudili navedeno povećanje uz retroaktivnu primjenu od 1. maja 2022. godine i za radnike u srednjem obrazovanju. To bi, dosad bilo najveće povećanje plaće u jednoj godini za radnike u obrazovanju – rekla je ministrica Hota-Muminović.

Kad se radi o otežanim uslovima rada, Pregovarački tim Vlade je ‘spreman napraviti povećanje postotaka i ujednačiti sa djelatnošću predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja’.

– Na jednom od sastanaka ponudili smo da Sindikat da prijedlog koja bi grupa radnika ili koji bi poslovi iz djelatnosti srednjeg obrazovanja trebali biti dodatno prepoznati u članu 66. kojim se definišu otežani uslovi rada. Pregovarački tim Vlade tražio je i izmjenu člana 16. odnosno da Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos donosi ministar nakon prethodne saglasnosti Vlade i uz konsultacije sa Sindikatom umjesto dosadašnje saglasnosti Sindikata. Spremni smo za nastavak pregovora u augustu uz napomenu da Vlada neće pregovarati u septembru tj. u predizbornom periodu – dodala je ministrica.

Kako je naglašeno u saopćenju za javnost Službe za protokol i press Kantona Sarajevo, djelatnost srednjeg obrazovanja ima važeći kolektivni ugovor do kraja septembra 2022. godine čije važenje se produžava za još 90 dana u slučaju nepotpisivanja novog kolektivnog ugovora što garantuje da primjena postojećih prava radnika u srednjem obrazovanju nikako neće biti dovedena u pitanje do kraja 2022. godine.

– Vlada je ponudila povećanje plate kakvo radnici u obrazovanju nisu dosad ostvarili unutar jedne budžetske godine. Ovu ponudu napravili smo u želji da poboljšamo standard prosvjetnih radnika, ali i uz oprez da ne bismo ugrozili ukupno funkcionisanje budžeta Kantona Sarajevo. Pitanje da li radnici u djelatnosti srednjeg obrazovanja trebaju biti više plaćeni od radnika u predškolskom i osnovnom obrazovanju, što je bio zahtjev pregovaračkog tima Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture, za nas nije sindikalno pitanje, već konceptualno i o tome prvo treba diskutovati cjelokupna obrazovna zajednica, a potom se to pitanje može eventualno uredilti kroz kolektivne ugovore – istakla je ministrica.

Poručila je da će Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje nastaviti sa poboljšanjima ukupnog ambijenta unutar kojeg se odvija odgojno-obrazovni proces.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i uključite se u našu Viber zajednicu.

Podjeli: