20 Marta, 2023

Prijava

Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK).

Cilj ovog zakona je promoviranje i reguliranje proizvodnje električne i energije grijanja i hlađenja iz OIEiEK, kao i uporabe obnovljivih izvora energije (OIE) u transportu radi potrošnje na domaćem tržištu i povećanja udjela u ukupnoj potrošnji energije, te osiguranju razvoja poticajnih mjera, regulatornog okvira i tehničke infrastrukture za OIEiEK, priopćeno je u četvrtak iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Ističu kako se poticanjem proizvodnje električne energije iz OIE i proizvodnje toplotne i električne energije u kogeneraciji (kombiniranom ciklusu), kao i upotrebe OIE u transportu, osigurava, između ostalog, ostvarivanje elektroenergetske politike u pogledu udjela energije proizvedene iz OIEiEK u ukupnoj potrošnji energije u FBiH, kao i integracija OIE u elektroenergetski sustav.

Također, osigurava se doprinos zaštiti okoliša i kontinuirani razvoj tržišta električne energije, te smanjenje zavisnosti od uvoza fosilnih goriva i njihovog utjecaja na okoliš, kao i povoljan ambijent za domaće i strane investitore vezano za sigurnost ulaganja u izgradnju postrojenja OIEiEK.

Korištenjem obnovljivih izvora energije ostvaruju se ciljevi Federacije BiH utvrđeni njenim strateškim i planskim dokumentima u oblasti energetike, kao i podrška realizaciji obaveza koje je BiH preuzela potpisivanjem i ratificiranje međunarodnih ugovora. Obavezujući ciljevi za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) bit će utvrđeni u okviru planskog dokumenta za energiju i klimu FBiH.

Nacrtom zakona utvrđene su vrste postrojenja prema tehnologiji i klasifikacija prema snazi postrojenja, nastavak rada Operatora za OIEiEK prema odredbama novog zakona, garancije porijekla za električnu energiju proizvedenu iz OIEiEK, potom tehnološke kvote i obim aukcija, te poticajne mjere za korištenje OIE, postupak aukcija, kao i transparentnost i informiranje javnosti.

Također, utvrđeni su garantirane otkupne cijene i premije, otkup električne energije, proizvodnja za vlastite potrebe, zajednice obnovljive energije, priključak na mrežu i balansiranje, izgradnja postrojenja, upravni nadzor, regulatorno nadgledanje i inspekcija, kao i kaznene, prelazne i završne odredbe.
Kako je obrazloženo, više je razloga za izradu i donošenje novog zakona kojem će biti uređen novi sustav poticaja za korištenje obnovljivih izvora energije u FBiH.

Među njima su usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije i Energetske zajednice, unapređenje pravnog okvira u sektoru obnovljivih izvora energije i preciznije definiranje prava, obaveza i odgovornosti svih sudionika u novom sustavu poticaja, zatim unapređenje pravnog okvira za učinkovito provođenje novog sustava poticaja, uvođenje novog načina poticanja putem FIT (za mala postrojenja) i FIP (za velika postrojenja) aukcija, kao i uvođenje novih kategorija sudionika koji koriste obnovljive izvore energije (prosumeri i zajednice obnovljive energije).

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je u obrazloženju, također navelo, da se pri izradi ovog zakona rukovodilo najboljim međunarodnim praksama i relevantnim pravnim aktima EU, poštujući međunarodno preuzete obveze BiH i odluke donesene u okviru Ugovora o uspostavi Energetske zajednice.

Osim toga, imali su u vidu i druge zakone u BiH, te je predloženim tekstom osiguran visok stupanj harmonizacije s pravnim okvirom Europske unije, navodi se u priopćenju Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i uključite se u našu Viber zajednicu.

Podjeli:

Na pravom putu

Slične vijesti