7 Oktobra, 2022

Prijava

Vlada KS donijela Uredbu o osnivanju Ureda za dijasporu, utvrđen djelokrug rada

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Uredbu o osnivanju Ureda za dijasporu. Uredbom se utvrđuju djelokrug rada i nadležnost Ureda, kao stručne službe Vlade KS, te druga pitanja od značaja za njegovo organizovanje i funkcionisanje.

Vlada je u aprilu ove godine usvojila inicijativu predsjedavajućeg Skupštine KS Elvedina Okerića za osnivanje spomenutog ureda, te je zaduženo Ministarstvo pravde i uprave KS da poduzme potrebne aktivnosti i pripremi prijedlog akta za osnivanje Ureda.

Cilj je jačanja saradnje u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Kako je navedeno, Ured za dijasporu vršit će, u saradnji s resornim ministarstvima, univerzitetima i drugim nadležnim organima i institucijama u Kantonu Sarajevo i jedinicama lokalne samouprave, stručne i administrativno-tehničke poslove u cilju povezivanja sa institucijama, organizacijama i pojedinacima iz dijaspore u spomenutim oblastima.

Cilj je i podsticanje i kreiranje zajedničkih programa, angažovanje na osmišljavanju i realizaciji projekata učešća i saradnje mladih, razmjene učenika i studenata, kao i naučnih i stručnih kadrova između Kantona Sarajevo i zemalja u kojima dijaspora živi.

Ured će, između ostalog, raditi na informisanju dijaspore o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje u Kantonu Sarajevo, podsticanju povezivanja privrednika i udruženja privrednika iz zemalja u kojima živi dijaspora sa privrednim subjektima u Kantonu Sarajevo, iniciranju osnivanja namjenskih finansijskih fondova ili fondacija u saradnji sa dijasporom, podržavanju rada inovatora i inovacija iz KS i dijaspore, te podsticanju učešća dijaspore u promociji turističkog potencijala Kantona Sarajevo.

Poslovi Ureda odnosit će se i na podsticanje upisa i studiranja dijaspore pod jednakim uslovima koji važe za studente iz Kantona Sarajevo, razvijanje mogućnosti odnosno osnivanje fonda za stipendiranje učenika iz dijaspore, uspostavu redovnih posjeta edukacionog karaktera mladih iz dijaspore u Kanton Sarajevo, kroz organizaciju uzajamnih projekata, ljetnih škola i druženja mladih.

Aktivnosti će se odnositi i na podsticanje i pojednostavljenje procesa povratka dijaspore u Bosnu i Hercegovinu, te pružanje administrativne i tehničke pomoći, usluge i davanje informacija o različitim procedurama vezanim za administraciju u raznim segmentima života, kao i pružanje informacija potrebnih za ostvarivanje prava dijaspore u Kantonu Sarajevo.

Ured će također uspostaviti i voditi registar udruženja i organizacija dijaspore.

– Uredom će rukovoditi šef kojeg će imenovati Vlada, u skladu sa zakonom koji se odnosi na imenovanje državnih službenika. Naredni korak je raspisivanje konkursa za njegovo imenovanje, kao i kapacitiranje Ureda – saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i uključite se u našu Viber zajednicu.

Podjeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Na pravom putu

Slične vijesti